Ambulatorijos

Išlaužo
Liepų g. 1,   Išlaužas, tel. (8 319) 486 53

Šilavoto
Radušo g. 17, Šilavotas, tel. (8 319) 414 16