Apie mus

Įstaigos misija:

organizuoti ir teikti kvalifikuotas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, kokybiškai ir saugiai atliekant tyrimus, taikant naujausius diagnostikos metodus.

Įstaigos vizija:

pirminės sveikatos priežiūros įstaiga, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus, teikianti aukščiausios kokybės paslaugas, orientuota į pacientų poreikius.

Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras pradėjo veikti 1997 m. spalio 3 d., reorganizavus Prienų rajono centrinę ligoninę. Tais pačiais metais centrui vadovauti pradėjo gydytojas Artūras Ivanauskas.

VšĮ Prienų raj. PSPC dirba 133 darbuotojai. Medicinines paslaugas teikia 26 gydytojai, iš jų 10 šeimos gydytojų, kuriems talkina chirurgai, akušeriai ginekologai, 5 odontologai, 4 psichiatrai, psichologas, 58 slaugos specialistai.

VšĮ Prienų raj. PSPC aptarnauja apie 16 tūkst. gyventojų, iš jų apie 2640 tūkst. vaikų iki 18 metų.

Per metus centre registruojama 81210 apsilankymų, suteikiama apie 7500 greitosios medicinos pagalbos paslaugų. Klinikinėje diagnostinėje laboratorijoje atliekama 346900 tyrimų.

Įstaigai priklauso 2 ambulatorijos: Išlaužo ir Šilavoto bei 3 kaimo medicinos punktai: Strielčių, Pakuonio, Naujosios Ūtos.

1999 m. įsteigtas pirminės sveikatos priežiūros centro padalinys – Psichikos sveikatos centras. Prie šio centro veikia klubas “Padėk sau ir kitiems”

Pirminės sveikatos priežiūros centras modernizuojamas pasitelkiant įstaigos lėšas, dalyvaujant įvairiuose projektuose. Per centro veiklos metus buvo suremontuoti Šilavoto ir Išlaužo ambulatorijų pastatai, Psichikos sveikatos centras, Vaikų  ir odontologinės poliklinikos patalpos, greitosios medicinos pagalbos skyrius, įdiegta transporto kontrolės sistema.