Pacientų kreipimosi tvarka

PACIENTŲ KREIPIMOSI Į VŠĮ PRIENŲ RAJ. PSPC GYDYTOJUS TVARKA

 1. Pacientai gali kreiptis į Prienų PSPC registratūrą nuo 730 val. iki 1800 val. darbo dienomis, šeštadieniais nuo 800 val. iki 1400 val.
 2. Užsiregistruoti pas gydytojus pacientai gali atvykę į PSPC registratūrą (adresu Pušyno 2, Prienai ir Revuonos g. 4, Prienai) bei iš anksto registruotis telefonu Nr.: (8 319) 602 93, (8 319) 602 98 – suaugusiųjų poliklinika ir (8 319) 601 56, 602 36 – vaikų ir odontologinė poliklinika.
 3. Pacientai į ambulatorijas (Išlaužo, Šilavoto) gali kreiptis nuo 800 val. iki 1700 val. arba registruotis telefonu (Išlaužo: (8 319) 486 83, Šilavoto (8 319) 414 16).
 4. Pacientai į Prienų PSPC medicinos punktus gali kreiptis nuo 800 val. iki 1200 val. Po to bendruomenės slaugytoja ligonius lanko namuose.
 5. Gydytojų, prie kurių prisirašę pacientai, iškvietimai į namus registruojami nuo 730 va.l iki 1200 val. registratūros telefono numeriais (8 319) 602 93, 602 98, 601 56. Po 1200 val. dėl iškvietimo į namus pacientai pas savo šeimos gydytoją kreipiasi individualiai.
 6. Greitosios medicinos pagalbos (GMP)skyrius priima iškvietimus visą parą. GMP teikia greitosios medicinos pagalbos ir pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas namuose bei viešose vietose (įskaitant ligonio transportavimą į gydymo įstaigą). GMP paslaugos turi būti registruojamos žurnaluose arba iškvietimo kortelėse.
 7. PSPC nedarbo metu pacientai kreipiasi į VšĮ Prienų ligoninės priimamąjį skyrių (sudaryta sutartis dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo PSPC nedarbo metu) ar GMP telefonu 03, mob.tel. 8-652-14654.
 8. Būtinoji medicinos pagalba PSPC teikiama visiems nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, neatsižvelgiant į apsilankymų įstaigoje skaičių ir gyvenamąją vietą.
 9. Pacientams, kurie kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinosios pagalbos suteikimo, gydytojo siuntimas nereikalingas.
 10. Būtinosios pagalbos mastą nurodo būtinosios medicinos pagalbos paslaugų sąrašas.
 11. Kreipiantis į gydytojus specialistus, taip pat oftalmologą, otorinolaringologą (LOR), taikoma bendra siuntimo konsultuoti tvarka. Pacientai į gydytoją dermatovenerologą gali kreiptis neturėdami pirminės sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų siuntimo.
 12. Kai kreipiasi arba pristatomas pacientas, kurio gyvybei kelia pavojų padaryti kūno sužalojimai, privaloma informuoti teritorinės policijos įstaigos budėtoją. Informuoti privaloma ir apie asmenis, kurių gyvybei pavojus negresia, tačiau padarytos durtinės, pjautinės, šautinės žaizdos ir kiti kūno sužalojimai, galintys būti susiję su nusikaltimu. Registracijos dokumentuose užrašomi sužaloto paciento bei jį pristačiusio asmens anketiniai duomenys, įvykio aplinkybės, informaciją perdavusio PSPC darbuotojo, ją priėmusio policijos pareigūno vardai ir pavardės, pranešimo data ir laikas.