Greitosios medicinos pagalbos skyrius

Greitosios medicinos pagalbos iškvietimai registruojami telefonais :

Virtualus turas GREITOJI MEDICINOS PAGALBA LIETUVOJE

Fiksuoto ryšio telefonais  03
Telia tinkle        112
Tele2 tinkle       033
Bitės tinkle       033

Iškilus problemoms į Jums rūpimus klausimus darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.30 val. atsakys

Greitosios medicinos pagalbos skyriaus  bendruomenės slaugytoja
RASA JAKUBSEVIČIENĖ
Tel.  ( 8 652) 14654

Greitosios medicinos pagalbos tarnybos uždavinys – pradėti teikti būtinąją medicinos pagalbą įvykio vietoje sergantiems arba sužeistiems asmenims ir, esant indikacijų, skubiai juos nugabenti į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar patarti kreiptis į ambulatorinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Greitosios medicinos pagalbos veiklą reglamentuoja Lietuvos   Respublikos    Sveikatos   apsaugos ministro 2007 11 06  įsakymas Nr. V-895 „Dėl greitosios medicinos    pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007,  Nr.115-4713).

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos šiais atvejais :
-         ūmiai  susirgus;
-         įvykus nelaimingam atsitikimui;
-         teikia būtinosios medicinos pagalbos paslaugas pacientams ekstremalių situacijų atvejais;
-         būtinosios medicinos pagalbos;
-         gyvybei grėsmingi atvejai;
-        atvejai, kai nesuteikus skubios pagalbos pacientui, gresia paciento gyvybei pavojinga būklė;
-         kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes.