Greitosios medicinos pagalbos skyrius

Greitosios medicinos pagalbos iškvietimai registruojami telefonais :

Virtualus turas GREITOJI MEDICINOS PAGALBA LIETUVOJE

Fiksuoto ryšio telefonais  03
Telia tinkle        112
Tele2 tinkle       033
Bitės tinkle       033

Už GMP skyriaus darbą atsakingas skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas Žygimantas Savickas, kontaktinis tel. 8 652 14654, el.paštas: gmp@prienupspc.lt

Su GMP susijusiais klausimais kreiptis nurodytais kontaktais.

Greitosios medicinos pagalbos tarnybos uždavinys – pradėti teikti būtinąją medicinos pagalbą įvykio vietoje sergantiems arba sužeistiems asmenims ir, esant indikacijų, skubiai juos nugabenti į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar patarti kreiptis į ambulatorinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Greitosios medicinos pagalbos veiklą reglamentuoja Lietuvos   Respublikos    Sveikatos   apsaugos ministro 2007 11 06  įsakymas Nr. V-895 „Dėl greitosios medicinos    pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007,  Nr.115-4713).

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos šiais atvejais :
-         ūmiai  susirgus;
-         įvykus nelaimingam atsitikimui;
-         teikia būtinosios medicinos pagalbos paslaugas pacientams ekstremalių situacijų atvejais;
-         būtinosios medicinos pagalbos;
-         gyvybei grėsmingi atvejai;
-        atvejai, kai nesuteikus skubios pagalbos pacientui, gresia paciento gyvybei pavojinga būklė;
-         kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes.