Apie mus
Pirminės sveikatos priežiūros centras modernizuojamas pasitelkiant įstaigos lėšas, dalyvaujant įvairiuose projektuose. Per centro veiklos metus buvo suremontuoti Šilavoto ir Išlaužo ambulatorijų pastatai, Psichikos sveikatos centras, Vaikų  ir odontologinės poliklinikos patalpos, greitosios medicinos pagalbos skyrius, įdiegta transporto kontrolės sistema.
VšĮ Prienų raj. PSPC dirba 133 darbuotojai. Medicinines paslaugas teikia 26 gydytojai, iš jų 10 šeimos gydytojų, kuriems talkina chirurgai, akušeriai ginekologai, 5 odontologai, 4 psichiatrai, psichologas, 58 slaugos specialistai.
Partneriai