Bendradarbiavimo su vaistų reklamuotojais tvarka

Bendradarbiavimo su vaistų reklamuotojais tvarka

VŠĮ PRIENŲ R. PSPC GYDYTOJŲ
BENDRADARBIAVIMO SU VAISTŲ REKLAMUOTOJAIS TVARKA

 

1.       Vaistų reklamuotojo vizitas į VšĮ Prienų r. PSPC, siekiant asmeniškai susitikti su gydytojais, turinčiais teisę skirti vaistinius preparatus ir suteikti informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą, gydytojo darbo laiku, skirtu pacientams priimti, draudžiamas.

2.       Vaistų reklamuotojų vizitai – seminarai – VšĮ Prienų r. PSPC gali būti rengiami iš anksto suderinus tikslią datą ir laiką su direktoriumi.

3.       Seminarai registruojami specialiame žurnale, kur fiksuojama, iš kokios firmos, kokie vaistai bus pristatomi. Kompanijų atstovų apsilankymai neturi prieštarauti įstaigos vidaus taisyklėms, o remiantis jomis tam tikru laiku vaistų reklamuotojų  galima išvis neįsileisti.

4.       Seminarai skiriami darbo dienomis, kada mažiausias gydytojų darbo krūvis – antradieniais ir ketvirtadieniais.

5.       Įstaigos gydytojai savo ambulatorinio priėmimo metu negali skirti laiko vaistų reklamuotojams – bendradarbiavimas, pasikeitimas informacija galimas po gydytojų ambulatorinio pacientų priėmimo valandų.

6.       Vaistų reklamuotojams draudžiama be direktoriaus leidimo talpinti vaistų reklaminius bukletus ir kitą informaciją įstaigos informaciniuose stenduose.