ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

 2024-04-11

PROJEKTAS „PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ NR. 09-019-P-0025


Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina projektą Nr. 09-019-P-0025 „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas Prienų rajono savivaldybėje“ pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“.
Projekto tikslas - Pagerinti psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumą Prienų rajono savivaldybėje.
Projektu sprendžiamos problemos - Psichikos sveikatos santykinis rodiklis (sergamumo sunkia depresija, šizofrenija ir savižudybių skaičiaus savivaldybės nuokrypis nuo vidurkio) sudaro 54%, kas rodo, kad neužtikrinamos arba nėra pakankamos paslaugos šiomis ligomis sergantiems asmenims. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Prienų rajono savivaldybėje nėra teikiamos psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos, reikalinga steigti psichiatrijos dienos stacionarą ir užtikrinti šių paslaugų prieinamumo gerinimą visiems psichikos ir elgesio sutrikimų ar požymių turintiems asmenims, šių asmenų artimiesiems, asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, psichikos sveikatos priežiūros specialistams.
Projekto veikla - Ambulatorinių psichikos sveikatos paslaugų ir psichosocialinės reabilitacijos plėtrai reikalingos infrastruktūros įrengimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas.
Projekto poveiklė - Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo didinimas Prienų rajono savivaldybėje.
Projekto vykdymo metu psichiatrijos dienos stacionaro patalpos bus įrengiamos, rekonstruojant Revuonos g. 4, Prienai esantį gydymo paskirties pastatą, unikalus Nr. 6999-2001-4016, pastatant 3-čią aukštą ir įrengiant liftą. Numatomas naujų psichiatrijos dienos stacionaro patalpų plotas – 340,70 m2. Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimui bus įsigyjama reikalinga įranga ir baldai.
Steigiamo psichiatrijos dienos stacionaro Prienų rajono PSPC vietų skaičius – 15.

Bendra projekto vertė – 543 514,48 Eur, ES finansavimas – 323 000,00 Eur.
Projekto veiklos pradžia – 2024-03-12
Projekto veiklos pabaiga – 2025-08-31

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

____________________________________________________________________________________________________

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo projektas.

Projektas įgyvendintas.