Įstaigos misija

Įstaigos misija
organizuoti ir teikti kvalifikuotas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, kokybiškai ir saugiai atliekant tyrimus, taikant naujausius diagnostikos metodus.