Mokamų paslaugų teikimo tvarka

Mokamų paslaugų teikimo tvarka

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRIENŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA 

1.      Mokamos paslaugos – tai paslaugos, už kurias jų gavėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys) privalo sumokėti. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir jų kainos tvirtinamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

2.      Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos VšĮ Prienų PSPC teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 21d. įsakymu Nr. 164 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno ir vieno balo kainos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30d. įsakymu Nr.357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.

3.      VšĮ Prienų PSPC teikia mokamas medicinines – asmens sveikatos priežiūros ir nemedicinines (kopijavimo, pervežimo) paslaugas. Informacija apie įstaigoje teikiamas mokamas paslaugas skelbiama stenduose bei įstaigos interneto svetainėje adresu www.prienupspc.lt

4.      Pacientams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, visos sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių apimtis patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“.

5.      Mokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

6.      Mokamos paslaugos pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, teikiamos  vadovaujantis aukščiau minėtais teisės aktais.

7.      Asmuo, pageidaujantis gauti mokamą paslaugą, kreipiasi į VšĮ Prienų PSPC registratūrą,  kur jam suteikiama išsami informacija apie paslaugos kainą ir veiksmus, kuriuos jis turi atlikti.

8.      Už paslaugą asmuo sumoka VšĮ Prienų PSPC kasoje ir, gavęs mokestį patvirtinantį dokumentą (čekį), kreipiasi į to įstaigos padalinio darbuotoją, kuris teikia reikalingą paslaugą.

9.      Asmuo, mokantis už plombines medžiagas, turi apsilankyti pas gydytoją odontologą ir turėti nukreipimą, kuriame surašytos naudojamos medžiagos ir jų kainos.

10.  Greitosios medicinos pagalbos automobilių nuomos (pacientų pervežimui, budėjimui varžybose ir kitais atvejais) sąlygos turi būti suderintos su VšĮ Prienų  PSPC direktoriumi.

11.  Medicinos personalas, teikiantis mokamas paslaugas, paciento Asmens sveikatos istorijoje F 025 įrašo mokamos paslaugos rūšį, kainą, kasos aparato čekio numerį ir jo datą. Atlikta mokama paslauga pažymima Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelėje F 025/a-LK.

12.  Mokamų paslaugų apskaitą vykdo VšĮ Prienų PSPC buhalterija teisės aktų nustatyta tvarka.