Psichikos sveikatos centras

Daugelis gyvenimo įvykių, tarpusavio santykiai mus išmuša iš vėžių ir sukelia bejėgiškumo, kartais net panikos jausmą, o neišnaudotos galimybės, nerealizuoti troškimai kelia nerimą ir nusivylimą.

Iškilus problemoms į Jums rūpimus klausimus atsakys

Psichikos sveikatos centro direktorė
Gydytoja psichiatrė
Angelė Tamulevičienė
Tel.: 8-319-60196, 8-656-96354

Klientai priimami:
I           8.00 – 13.00
II –IV   8.00 – 17.30
V          8.00 – 13.00

Registracija
Pacientai registruojami 2 kabinete planine tvarka.
Gydytojai pacientus priima talonėlyje nurodytu laiku.
Pacientai, atvežti GMP būtinajai pagalbai, apžiūrimi skubos tvarka.
Dėl priklausomybės problemų gydomi pacientai priklausomybių gydytojo psichiatro priimami tą pačią dieną (be talonų). Šie pacientai registruojami 2 kabinete.

Psichikos sveikatos centre dirba specialistų komanda

Gydytojai psichiatrai 3 kabinetas
Vaikų ir paauglių psichiatras 3 kabinetas
Priklausomybių ligų gydytojai 3 kabinetas
Psichologas 2 kabinetas
Socialiniai darbuotojai 2 kabinetas
Psichikos sveikatos slaugytojos 2 kabinetas

Psichikos sveikatos slaugytojos konsultuoja vaikus ir suaugusius , taip pat sergančius priklausomybių ligomis, organizuoja psichikos ligoniams užimtumo terapiją, atlieka psichologinę diagnostiką, atlieka profilaktinius sveikatos patikrinimus.

Vaikų ir paauglių psichiatras konsultuoja pacientus nuo 3 iki 18 metų, diagnozuoja susirgimus, skiria medikamentinį gydymą, stebi jo efektyvumą, seka pacietų, dispancerizuotų dėl psichinių ligų, sveikatos būklę.

Psichologas konsultuoja gydytojo nukreipimu, atlieka psichodiagnostiką, konsultuoja suaugusius ir vaikus esant įvairioms emocinėms, elgesio bei kitoms problemoms, teikia psichologinę pagalbą netekties, smurto, kitų psichologinių krizių atvejais.

Ištikus krizėms, reikėtų kreiptis į 1 kabinetą.

Socialiniai darbuotojai konsultuoja dėl socialinių problemų (informavimas, tarpininkavimas, pacientų atstovavimas kitose įstaigose, užimtumo terapijos organizavimas psichikos negalią turintiems pacientams), organizuoja pacientų savipagalbos grupes ir dirba su jomis.
Šie specialistai dirba 2 kabinete.

Psichikos sveikatos centre savo veiklą vysto
Prienų rajono klubas „Padėk sau ir kitiems“
Klubo pirmininkė gydytoja psichiatrė Angelė Tamulevičienė, tel. 8-319-60196.

Klubas „Padėk sau ir kitiems“ įsikūrė 2002 metais. Šiame klube yra 35 nariai. Juos vienija noras kovoti su psichikos sveikatos problemomis, integruotis į visuomenę. Per 10 savo gyvavimo metų klubo nariai lankė jogos užsiėmimus, anglų kalbos, kompiuterių kursus, vasarą kartu stovyklauja prie jūros, dalyvauja įvairiose parodose.
Klube vyksta grupinės terapijos užsiėmimai, veikia fotografijos būrelis. Klube yra įsikūrusi biblioteka, kurios paslaugomis naudojasi neįgalieji ir kiti norintys.

Užsiėmimai vyksta psichikos sveikatos centro 1 kabinete.

Psichikos ligomis sergančiųjų klubas „Padėk sau ir kitiems“ vykdo projektą
„Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“.

Klubas turi savo biblioteką. Šiuo metu biblioteka yra papildyta naujomis knygomis.

Klube veikia fotografijos būrelis. Neseniai pradėta eksponuoti nauja klubo narės paroda.