Slaugos paslaugos namuose

Slaugos paslaugos namuose

Telefonas pasiteirauti: (8 319) 60 197

 

Slaugos paslaugų namuose tikslas – pagerinti pacientų gyvenimo kokybę, išsaugoti jų savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, skatinant jų savirūpą.

Slaugos paslaugos namuose teikiamos pacientams, kurie prisirašę prie VšĮ Prienų r. PSPC ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Taip pat gali būti teikiamos mokamos slaugos paslaugos pacientams, kurie sudaro sutartį su VšĮ Prienų r. PSPC.

Slaugos paslaugas namuose teikia bendruomenės (ar bendrosios praktikos) slaugytojos, atsižvelgdamos į šeimos (gydančio) gydytojo paskyrimus ir rekomendacijas. Jos atlieka procedūras pagal savo kompetenciją.

Slaugos paslaugas namuose pacientams skiria šeimos (gydantis) gydytojas. Jis užpildo „Išrašą iš medicinos dokumentų“ (forma Nr. 027/a), kuriame pateikia duomenis apie paciento sveikatos būklę, pagrįsdamas slaugos paslaugų namuose teikimo indikacijas, surašo rekomendacijas ir paskyrimus, kuriais vadovaujasi juos vykdanti slaugytoja.

Turėdama gydytojo užpildytą dokumentą, slaugytoja suderina su pacientu ar jo artimaisiais atvykimo laiką. Pirmojo apsilankymo metu slaugytoja įvertina, kokių paslaugų reikia pacientui, ir numato, kokia tvarka tos paslaugos bus teikiamos. Apie tai suteikia informaciją pacientui ir/ar jo artimiesiems.

Slaugos paslaugas namuose teikiančios bendruomenės slaugytojos nuolat palaiko ryšį su pacientą gydančiu gydytoju ir kartu sprendžia iškylančias problemas.