ĮSTAIGOS DARBO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

ĮSTAIGOS DARBO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (PDF formate)

PATVIRTINTA VšĮ Prienų r. PSPC direktoriaus 2021 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 23 - V