ĮSTAIGOS DARBO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

ĮSTAIGOS DARBO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (PDF formate)

PATVIRTINTA VšĮ Prienų r. PSPC direktoriaus 2023-12-21 d. įsakymu Nr. 58-V

----

ĮSTAIGOS DARBO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (2021 m. kovo 26 d. Nr. 23-V)