Pacientų kreipimosi tvarka

Pacientų kreipimosi tvarka

PACIENTŲ KREIPIMOSI Į VŠĮ PRIENŲ R. PSPC GYDYTOJUS TVARKA

 1. Pacientai gali kreiptis į Prienų PSPC registratūrą nuo 7.30 val. iki 18.00 val. darbo dienomis, šeštadieniais nedirbame.
 2. Užsiregistruoti pas gydytojus pacientai gali atvykę į PSPC registratūrą (adresu Pušyno 4, Prienai ir Revuonos g. 4, Prienai) bei iš anksto registruotis telefonu Nr.: (8 319) 602 93, (8 319) 602 98 – suaugusiųjų poliklinika ir (8 319) 601 56 – vaikų ir odontologijos poliklinika.
 3. Pacientai į ambulatorijas (Išlaužo, Šilavoto) gali kreiptis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. arba registruotis telefonu (Išlaužo: (8 319) 486 83, Šilavoto (8 319) 414 16).
 4. Pacientai į Prienų PSPC medicinos punktus gali kreiptis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. Po to bendruomenės slaugytoja ligonius lanko namuose.
 5. Gydytojų, prie kurių prisirašę pacientai, iškvietimai į namus registruojami nuo 7.30 va.l iki 12.00 val. registratūros telefono numeriais (8 319) 602 93, 602 98, 601 56. Po 12.00 val. dėl iškvietimo į namus pacientai į savo šeimos gydytoją kreipiasi individualiai.
 6. PSPC ne darbo metu pacientai kreipiasi į VšĮ Prienų ligoninės priimamąjį skyrių (sudaryta sutartis dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo PSPC ne darbo metu).
 7. Būtinoji medicinos pagalba PSPC teikiama visiems nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, neatsižvelgiant į apsilankymų įstaigoje skaičių ir gyvenamąją vietą.
 8. Pacientams, kurie kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinosios pagalbos suteikimo, gydytojo siuntimas nereikalingas.
 9. Būtinosios pagalbos mastą nurodo būtinosios medicinos pagalbos paslaugų sąrašas.
 10. Kreipiantis į gydytojus specialistus, taip pat oftalmologą, otorinolaringologą (LOR), taikoma bendra siuntimo konsultuoti tvarka. Pacientai į gydytoją dermatovenerologą gali kreiptis neturėdami pirminės sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų siuntimo.
 11. Kai kreipiasi arba pristatomas pacientas, kurio gyvybei kelia pavojų padaryti kūno sužalojimai, privaloma informuoti teritorinės policijos įstaigos budėtoją. Informuoti privaloma ir apie asmenis, kurių gyvybei pavojus negresia, tačiau padarytos durtinės, pjautinės, šautinės žaizdos ir kiti kūno sužalojimai, galintys būti susiję su nusikaltimu. Registracijos dokumentuose užrašomi sužaloto paciento bei jį pristačiusio asmens anketiniai duomenys, įvykio aplinkybės, informaciją perdavusio PSPC darbuotojo, ją priėmusio policijos pareigūno vardai ir pavardės, pranešimo data ir laikas.